Rodzinna Organizacja // 03-2013 // Family Organisation

4.jpg

//polski

(read in english below)

Dość tego!!! Starczy już tej polskiej zimnej zimy, starczy tych ponurych dni, starczy szarego nieba… ja i Paulina jesteśmy już w wiosennym nastroju i nic nas nie powstrzyma. Rozpoczynamy wojnę… no dawaj wiosno: PRZYJDŻ!!! Nasze wpisy będą już teraz tylko wiosenne, a Paulinka zaczęła bitwę od wiosennej zupy krem z zielonego groszku oraz pięknych prawie-letnich naleśników; ja kontynuuję ten wiosenny klimat przedstawiając wam tablice organizacyjne do wydruku w wiosennym wyglądzie.

Nie długo poznacie mnie bardziej i jedną z głównych rzeczy, jakie będziecie wiedzieli o mnie to, to że kocham organizowanie, harmonogramowanie, planowanie i jeszcze raz organizowanie :) dlatego też używam kalendarzy odkąd byłam mała, piszę LISTY ZADAŃ odkąd umiem pisać i harmonogramuje mój cały świat wokół mnie.

2.jpg

A ponieważ jestem mamą i żoną, wprowadziłam tą całą organizację do naszej rodziny. Zaskoczony? Używamy kalendarzy, tablic obiadowych, tabel zadań, listy zakupów, aby mieć pewność, że pamiętamy (no przynajmniej się staramy) o wszystkich ważnych wydarzeniach, urodzinach, wyjściach i wizytach; jemy obiady regularnie i zdrowo, nie wydajemy za dużo pieniędzy na jedzenie i mamy pewność, że wszyscy członkowie naszej rodziny (głównie ja i mój mąż, ponieważ Gabi jest jeszcze za mała) wykonują swoje obowiązki. Brzmi jak byśmy byli w wojsku, ale uwierzcie mi te wszystkie tablice sprawiają, że nasze życie jest dużo łatwiejsze. Dzielimy się obowiązkami (bo łatwiej jest je zobaczyć, kiedy się je wypisze); nie marnujemy jedzenia, ponieważ planujemy nasze posiłki i kupujemy tylko potrzebne produkty, nie zapominamy o ważnych wydarzeniach rodzinnych, także nikt nie jest już na nas zły. Najważniejsze jednak, że wiemy, kiedy mamy wolny czas dla siebie i możemy zaplanować (znowu :) ) rodzinne wyjścia.

Sama projektuję takie kalendarze, tabele obiadowe i zadaniowe oraz inne rzeczy dla nas, drukuję je i używamy. Zainspirowały mnie zdjęcia i pomysły z pintresta. Chcielibyście spróbować?

Mam dla was dzisiaj darmowy pakiet marcowych wydruków. Jest zielonkawy, czyli w kolorze którego mi teraz tak bardzo brakuje. Użyłam też pięknych niestety chronionych przebiśniegów, które są bardzo znane w nas w Polsce. To pierwsze kwiaty, które wyrastają po zimie, najczęściej jeszcze wtedy kiedy jest śnieg :) wyglądając przepięknie.

Daję wam także grafikę do wydrukowania, którą możecie udekorować swój dom…i przysłonić (ocieplić) nią trochę te wszystkie “wojskowe” tabelki …

1.jpg

Pakiet zawiera:

 • miesięczny kalendarz

 • obiadową tabelę

 • tabelę zadań dla dorosłych (rodziców)

 • tabelę zadań dla dzieci

 • listy zakupów

 • notes

 • grafikę z wersetem z biblii do wydrukowania

Dajcie mi znać czy się wam podoba i przyda? A może macie jakieś uwagi, chętnie wysłucham i dodam coś nowego w następnym miesiącu.

Aby ściągnąć pakiet w wersji polskiej kliknij tutaj. Pakiet w wersji angielskiej zobacz u góry.

k@rolina

loopy.png

//english

I say enough!!! Enough of this cold winter in Poland, enough of this gloomy days, enough of this grey sky, I said enough… Paulina and I are now in the spring mood and nothing will stop us. We are calling it a war…come onspring: COME!!! Our posts will only be springy from now on and she started battle with springish green pea cream soup and beautiful almost-summery pancakes; I will continue with spring theme by presenting you a printable organising tables.

You will soon know me better and one of the first thing you will know about me is that I love organising, scheduling, planning and organising again :) So I use calendars since I was little, write TO DO LISTs since I could write and timetabling whole world around me.

As I am a mother and wife, I brought this organisation also into our family. Surprised? I use calendar, dinner table, chores, shopping lists to make sure we remember (or at least try to) about all important events, birthdays, out-goings and visits; eat dinners regularly and healthy, do not spend fortune on food and make sure all our family members (mainly me and my hubby, as Gabi is still too small) do their house duties. It sounds like we are in army but believe me, it made our lives easier. We split duties evenly (because it is easier to see them when you write them down), we don’t waste food as we plan dinners and buy only necessary food, we don’t miss important events, so no one from family is angry at us. We know where we have free time, so we can plan our family going-outs too. It is great.

3.jpg

I create calendars, dinner tables, chores and others by myself and print to use. I was insprited by pintrest photos and ideas. Would you like to try this yourself?

I give you today free printable package for March. It is in green- the colour I am longing for right now and with beautiful unfortunately protected snowdrop flowers, that are very common in Poland. Those are really the first flowers that grow after winter, frequently though the snow :) looking amazing.

 I also give you a printable graphic to decorate your house with…it will cover a little bit this army feeling you get from tables… 


The package include:

 • monthly Calendar

 • dinner Table

 • chores for adults (parents)

 • chores for kids

 • shopping lists

 • note cards

 • bible verse graphic print-out

Please let me know if you like it and if you use it? Maybe you would want to add something to it, tell me about it, so I can include it in next month package.

To download english version package click on the images below.

k@rolina