OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Zapoznając się z treścią niniejszego bloga rozumiesz, że:

  • jego cel ma charakter wyłącznie informacyjny,

  • zawiera wyłącznie treść o charakterze ogólnym,

  • nie stanowi on ani porady budowlanej, ani wykładni prawa budowlanego.

Autor bloga nie odpowiada za jego treść w jakimkolwiek zakresie, a w szczególności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem, lub brakiem zastosowania się do niej. Treść bloga jest wyrazem poglądów i doświadczeń autora.

Autor bloga ponadto, nie odpowiada za treść komentarzy pozostawionych na blogu przez osoby trzecie.