Grafika // Graphic: Crosses & Perspektywa

// polski

(read in english below)

urzekają mnie minimalistyczne i proste grafiki (typografie też). czasami nie wiele trzeba by można było się patrzeć i zapatrzeć na ścianę i podziwiać (no, ja tak mam). sześć krzyżyków, czy słowo do góry nogami w sumie nic trudnego, ale jak powiedział Charles Eames (podejmując się nie śmiało tłumaczenia z języka angielskiego):

detale nie są tylko detalami.

one tworzą design.

rozmieszczenie, układ, przerwy, oddech, linia, krzywa, kompozycja - to wszystko wpływa na mnie jak poranny prysznic. jedne grafiki choć nasycone i widać, że pracochłonne nie przemawiają do mnie w ogóle, a inne piękne w swoje prostocie po prostu mówią: patrz na mnie, inspiruj się, podziwiaj. i tak jest właśnie z dwoma grafikami, które użyłam w pralnio-spiżarni z myślą o zamknięciu ich kiedyś w oszklonych ramach (teraz to stanie się w nowym domu).

podzielę się z wami moim porannym prysznicem. pobierzcie sobie grafikę: CROSSES i PERSPEKTYWA jeśli się podobają klikając na nie poniżej. 

 

// english

i am charmed by minimalistic and simple graphics (typography too). i don't need a lot to be able to look and look on the wall and admire - i just have it :) six crosses or word upside down is pretty dam simple. but as Charles Eames said:

the details are not the details.

they make the design.

layout, placement, gap, breath, line, curve, composition - all this affects me as a morning shower. one graphic although saturated and you can see it was time consuming to create, it would not appeal to me at all. other time graphic beautiful in its simplicity says to me: look at me, get inspired and admire. and so it is with those two graphics that I used in laundry-storage room with destiny to close them one  day in glazed frames (now this will happend in new home). 

today i share with you my morning shower. download for yourself graphics: PERSPECTIVE & CROSSES if you like by clicking on them below.