Luty Pełen Miłości // Feb Full of Love

//polski

(read in english below)

Już nie długo 14 luty – no i ♥ Walentynki ♥, Dzień Zakochanych. Jak co roku planujemy z moim mężem wyjście do restauracji. Tym razem będę miała niespodziankę, bo nie wiem gdzie mnie zabiera, a ponieważ w Walentynki próbujemy nowych miejsc, będzie nutka zaskoczenia! już się nie mogę doczekać, zwłaszcza, że przez moją 21-miesięczną Gabrielę nie zdarza nam się wychodzić za często. Aż głupio się przyznać, ale nie pamiętam, kiedy ostatnio oglądałam w kinie film. Nie żebym narzekała na brak inicjatywy ze strony mojego męża, po prostu z małym 2-letnim dzieckiem, prowadzanym na wszystkie możliwe zajęcia, na jakie mogłoby chodzić oraz z mamą, która ma mnóstwo pomysłów na raz (jak praca od 8 do 16, prowadzenie domu, pisanie bloga, zaangażowanie w kościele i jeszcze by się coś znalazło, ale nie chcę na razie zdradzać) okazuje się, że nasza rodzina naprawdę nie ma ani chwili wolnego czasu!!! I specjalnie napisałam, że nie pamiętam kiedy oglądałam film w kinie, bo dobrze pamiętam, kiedy poszliśmy ostatnio do kina bez oglądania filmu! W listopadzie dwoje ludzi nie mających łączności ze światem próbowało pójść do kina bez sprawdzenia czy leci coś ciekawego i okazało się, że nic ciekawego nie było, a to co mogłoby być ciekawe nie zwróciło naszej uwagi przez nasze zmęczenie!! Masakra!! Po 15min wybierania, wróciliśmy do domu z kubełkiem popcornu i pomysłem, aby się wcześniej położyć spać. Jeśli jesteś rodzicem to na pewno mnie rozumiesz. Jeśli się ze mnie teraz śmiejesz to proszę bardzo, ale to oznacza, że albo twoje dziecko wychowują wszystkie babcie świata albo po prostu nie masz dziecka – zazdroszę ;)

Ale wróćmy do tematu Walentynek ♥

Może to i komercyjne święto, może nie warto się w nie, aż tak angażować, ale mam pomysł na to jak sprawić by cały ten miesiąc był miesiącem szczególnej miłości i, żeby miało to znaczenie.

Miłość pochodzi od ♥Boga♥ i On jest miłością, dlatego ten dzień, a nawet cały miesiąc, może być szczególny dla Twojej relacji z Bogiem. Wyznaj Mu miłość, tak jak On wyznaje Swoją nieskończoną miłość agape do Ciebie na kartkach Pisma Świętego. Zatrzymaj się na chwilę, usiądź wygodnie w fotelu pod kocem i z kubkiem gorącej herbatki otwórz Jego słowo – Jego zapewnienia miłości do Ciebie. Biblia jest pełna takich wyznań – czytaj Psalmy lub Pieśń na Pieśniami. On mówi, że dla Ciebie oddał swojego syna, aby za Ciebie zmarł, byś mógł żyć wiecznie…znasz kogoś kto kochałby Cię tak bardzo, że oddałby za Ciebie życie swojego dziecka?

Przygotowałam dla siebie i dla Was grafikę, którą możecie sobie wydrukować, oprawić w ramkę i udekorować nią zakątek swojego domu. Będzie Wam przypominać o miłości Bożej do Was i jej wielkości.

Przygotowanie: 

1. Ja zabrałam się za przygotowania, zaczynając od zmiany koloru mojej starej ramki z IKEA, używając białego spray’u.

IMG_3074.jpg

2. Potem przygotowałam i wydrukowałam grafikę. Możesz ściągnąć własną kopię w GRAPHICS (grafika 1grafika 2, grafika 3)

IMG_30821.jpg

3. Wycięłam grafikę i przykleiłam taśmą do passe-partout. Pamiętaj, aby zawsze ją przykleić, w ten sposób nie będzie się przesuwać w ramce i nie będzie przekrzywione patrzyło na ciebie przez kilka tygodni, bo nie będzie Ci się chciało na nowo otwierać ramki by to poprawić !! też tak mam!

IMG_30801.jpg

4. I gotowe ♥

k@rolina

2.jpg

// english:

There is just few days till 14th of February – ♥Valentines♥, Lovers Day. Just like every year, we are planning to go out for a dinner with my husband. But this time I will have a little surprise because I have no idea where he is taking me. We always go to new restaurant on Valentine so there is this little excitement ! I cannot wait, especially that we don’t go out often because of our twenty one months old Gabriela. It is a shame, but I don’t even remember when was the last time we watched movie in the cinema. Not that I am complaining at the luck of initiative from my hubby, we simply don’t have time while having a baby girl that is being taking to every possible activity lessons for two years old toddlers and mummy that has million ideas at the time (like going to work from 8 – 16, running the house, publishing blog, getting involve at church and starting other things I don’t want you spell the beans about yet). Our family really doesn’t have time or even free time for ourselves. So I wrote on the purpose, that I don’t remember us watching movie in the cinema, as I remember very well when we go to the cinema without watching a movie ! In November two outsiders tried to go to the cinema without previous checking what it is played and as it turns out, there was nothing interesting and even if it could be, we were too tired to notice!!! Disaster!! After 15min of choosing, we came back home with box of popcorn and idea to go to bed early. If you are parent, thank you for understanding. If you are laughing at me now – be my guest, but it just means your baby is being raised by all grannies in the world or you simply don’t have a baby – I envy you ;)

But let’s go back to Valentines ♥

And yes, it may be a commercial holidays and it is not worth taking part in it but I have an idea how to make this whole month a month of special love that has a meaning.

Love comes from ♥God♥ and He is love so this day, and even month, could be special for the special relation you can have with God. Tell Him you love Him, just like He confesses His love to you on the page of Holy Bible – an infinite agape love. Just stop for a moment, sit down in the comfy armchair, under the blanket with the hot tea in your hands and open His Holy Word, his assurance of love to You. Bible is full of those confessions – read Psalms or Song of Solomon. He says that he gives His only son to die for you, so you could live forever…do  you know anyone that loves you so much he/she would sacrifice his only child for you?

So I prepared for me and YOU a print-out that you can put in a photo frame and decorate your house with. It will remind you about God’s love to you and its magnitude.

How to make it: 

1. I started my preparation by change of color to my old IKEA photo frame. I used white spray.

IMG_3074.jpg

2. Than I designed graphic and printed it. You can download your free copy in english version in GRAPHICS (pic 1, pic 2pic 3)

IMG_30821.jpg

3. I cut out the print-out and tape it to passé-partout. Just remember to tape so it doesn’t move around while in the frame and it won’t stay tilted like that for weeks behind the glass because you would be too lazy to open the frame again ! Believe me, I have been there!

IMG_30801.jpg

4. And it’s ♥ready♥

k@rolina

 
3.jpg