Jestem z Wami // I Am with You

//polski

(read in english below)

wolne, chwile ciszy, chwile zgiełku, rozmyślanie, gotowanie i ukrzyżowanie - święta, jajka i zajączki. coś by człowiek chciał napisać mądrego. tylko co? tylko po co? przy tych wszechobecnych świętach w świecie blogowym, internetowym i facebookowym przychodzi mi do głowy: MIŁOŚĆ i WOLNOŚĆ. i to, że Jezus JEST prawdziwy i żywy. i nie z obrazka. i nie ze starej zakurzonej księgi. nie z tradycji i naprawdę daje się poznać. autentyczny jest. bez ściemy. bez patetyzmu. on jest. codziennie. 'JEST Z NAMI' po wszystkie dni aż do skończenia świata - biblia, ewangelia Mateusza, rozdział 28 i werset 20.

 

życzę Wam DUCHOWYCH ŚWIĄT

poznajcie GO, bo ON jest na codzień

 

// english

day off, quite time, busy time, thinking, cooking and crucifixion - easter, eggs and bunnies. one would like to write something wise. but what? but what for? with those ubiquitous holidays in a bloggers' world, internet and facebook - this thing got to my mind: LOVE and FREEDOM. and that Jesus IS real and alive. not from a picture. not from an old dusted book. not from tradition. and he allows us to get to know him. and is authentical. no bullshit. no pompous. he is. everyday. 'HE IS WITH YOU' alway, even unto the end of the world - bible, Mathew, chapter 28 and verse 20.

 

have a SPIRITUAL EASTER

get to know HIM, HE is everyday

tekst we współpracy z Izą Smalec :) // text with cooperation with Iza Smalec

LIFESTYLEk@rolinabóg