Rodzinna Organizacja // 06-2013 // Family Organisation

//english

(tekst po polsku jest poniżej)


key to every heart is love

..well at least to mine :)

This month my hubby has his Bday – on 20th exactly. About 11 years ago he found a key to my heart and now I will do ANYthing for him. He doesn’t know yet but I am preparing something special for His Bday, as he always says he doesn’t want to celebrate it but when we don’t, he gets SAD…oh those BOYS who would know what they want.

Nevertheless June is a month we are concentrating on HIM!!! and LOVE :) My first present is this graphic, designed specially for him :)

i love you m i ś !!!

 

If you like it and want to use for free, download JUNE FAMILY ORGANISATION ISSUE by clicking on the pictures below.

k@rolina

loopy.png

// polski


kluczem do każdego serca jest miłość

…no przynajmniej do mojego :)

W tym miesiącu są urodziny mojego męża – a dokładnie 20-stego. Około 11 lat temu znalazł klucz do mojego serca i teraz zrobiłabym dla niego wszystko.

Jeszcze nie wie, ale planuję dla niego coś specjalnego na te urodziny, ponieważ zawsze mówi, że nie chce obchodzić urodzin, a kiedy tego nie robimy, jest smutny… ah te chłopaki, kto to wie czego oni chcą.

W każdym razie, czerwiec to miesiąc, w którym koncentrujemy się na NIM!!! i MIŁOŚCI :)

Mój pierwszy prezent to ta grafika, zaprojektowana specjalnie dla niego :)

kocham cię m i s i e k !!!


Jeśli się Wam podoba i chcecie używać, ściągnijcie sobie darmowe WYDANIE CZERWCOWE RODZINNEJ ORGANIZACJI  klikając na zdjęcia poniżej.